Wiadomość nie została wysłana. Zgaś komputer i wyjdź na świeże powietrze!

    Dziękuje, Twoja wiadomość została wysłana.
    Napisz do nas

    Aby rozpoznać Państwa potrzeby i indywidualnie dopasować usługę, prosimy o podanie kilku informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, miejsca realizacji (powiat) oraz statusu Klienta na rynku pracy (np. osoba bezrobotna/ubogo pracująca/osoba prowadząca działalność gospodarczą).


    Uwzględniając zmiany w RODO informuje się, że celem wykorzystania przesyłanych danych jest wyłącznie realizacja usługi – wstępna weryfikacja szans, spersonalizowane badania rynku i opracowania tekstowe. Następnie automatycznie są usuwane, co ma również miejsce w przypadku nie zdecydowania się na naszą usługę.

    Każdy klient, może zażądać udostępnienia mu informacji o danych osobowych, jak też wcześniejszego usunięcia ich z bazy firmy. Wysyłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji ww. usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem jest firma Centrum Badania Rynku.