Firma Centrum Badania Rynku z siedzibą w północno-wschodniej Polsce, efektywnie współpracuje z klientami w skali całego kraju. Dopracowaliśmy do perfekcji model zdalnej obsługi klienta, która przebiega sprawnie, precyzyjnie i co najważniejsze – skutecznie. Doświadczenie w branży intensywnie zdobywane jest od 2014-09-11.


Sytuacja na rynku nieustannie ulega zmianom. Zanim wykorzystasz pomoc de minimis, na wprowadzenie nowego produktu lub usługi, warto za niewielkie pieniądze sprawdzić, czy ma to realne odzwierciedlenie w popycie i przyniesie zamierzone korzyści. Sprawdzamy preferencje odbiorców za pomocą narzędzi takich jak: badanie Desk Research, wywiady CATI, CAWI, PAPI, IDI, ITI. Wymienione metody zbierania informacji stanowią podstawę:

  • części opisowej wniosków o dotację dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogo pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą;
  • badania rynku i opinii publicznej;
  • badania zainteresowania produktem.

Jeśli szukasz pewnej i uczciwej firmy, która za niewielkie pieniądze wykona szczegółowe badania i pomoże Ci zredagować dokumenty, masz szczęście, że trafiłeś na Centrum Badania Rynku.